Μέλη

Μέλη του ΛΕΔΕ είναι όσοι εκάστοτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του.

Δικαιούνται να γίνουν μέλη:

α/ οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος (πλήν Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης)

β/ οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες-μέλη της ΄Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας

γ/ οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που έχουν ενταχθεί στον ΛΕΔΕ.