Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων σε διακανονισμό

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την διάθεση των μελών για καταβολή των οφειλών τους σε δόσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε διακανονισμό των οφειλών σε δόσεις, μέχρι και την 31/12/2017.