Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα 29 Mαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ. 1471

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., προσκαλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 πμ, προκειμένου να λάβουν μέρος σε τακτική κατ’ έτος συνεδρίαση.
Τα μέλη της Συνέλευσης, που την συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσουν στα ιδιόκτητα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 στην Αθήνα, κοντά στην Πλατεία Βάθη, και θα λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Από το Λ.Ε.Δ.Ε.