Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2018

Την 28 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωϊνή, θα συνεδριάσει στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα Διοίκησης για το διάστημα 29/1/2018-31/12/2020.

Τα μέλη της Συνέλευσης, συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων.

Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όσοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών:

– είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Λ.Ε.Δ.Ε. και

– έχουν τακτοποιήσει τις προς το Λ.Ε.Δ.Ε. υποχρεώσεις τους μέχρι και την 31/12/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο