Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2018 Την 28 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωϊνή, θα συνεδριάσει στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα Διοίκησης για το διάστημα 29/1/2018-31/12/2020. Τα μέλη της Continue reading Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10/06/2017, αποφάσισε για τα ακόλουθα: 1) την έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, του Προϋπολογισμού έτους 2017 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, Continue reading Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων σε διακανονισμό

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την διάθεση των μελών για καταβολή των οφειλών τους σε δόσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε διακανονισμό των οφειλών Continue reading Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων σε διακανονισμό