Αποτελέσματα εκλογών στο Λ.Ε.Δ.Ε. την 28/01/2018

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 54/28-1-2018 συνεδρίασή της, μετά την διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, ανέδειξε την νέα διοίκηση του Λ.Ε.Δ.Ε. για το διάστημα 29/01/2018-31/12/2020. Στη συνέχεια, κατά την 29/01/2018, τα νεοεκλεγέντα μέλη στην 1η συνεδρίασή τους, συγκροτήθηκαν Continue reading Αποτελέσματα εκλογών στο Λ.Ε.Δ.Ε. την 28/01/2018

Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2018 Την 28 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωϊνή, θα συνεδριάσει στα Γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα Διοίκησης για το διάστημα 29/1/2018-31/12/2020. Τα μέλη της Continue reading Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10/06/2017, αποφάσισε για τα ακόλουθα: 1) την έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, του Προϋπολογισμού έτους 2017 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, Continue reading Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)