Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10/06/2017, αποφάσισε για τα ακόλουθα: 1) την έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, του Προϋπολογισμού έτους 2017 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, Continue reading Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων σε διακανονισμό

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την διάθεση των μελών για καταβολή των οφειλών τους σε δόσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε διακανονισμό των οφειλών Continue reading Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων σε διακανονισμό

Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα 29 Mαΐου 2017 Αριθ. Πρωτ. 1471 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., προσκαλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 πμ, προκειμένου να λάβουν μέρος σε τακτική κατ’ έτος συνεδρίαση. Continue reading Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.